راهنمای هویت بصری آنلاین تسهیل‌گستر

این وب‌سایت راهنمایی معرفی و نحوه‌ی استفاده از داشته‌های برند برای متولیان برند است.

معرفی هویت برند

تگ‌لاین

شما به کرات عبارت برد، برد رو شنیدین win, win. ولی واقعیت این هست که یک مفهوم فراتر از win, win هم وجود داره که به win plus, win plus معروفه. در برد، برد ما تفکر برابری طلب رو تعقیب می‌کنیم. ما به مفهومی فراتر از win, win رسیده ایم؛ win plus, win plus؛ اینکه ما به عینه لمس کرده‌ایم که ما زمانی برنده‌ایم که زینفع‌های ما برنده باشد. ما عبارت برد من در برد تو را به عنوان تگ‌لاین سازمانی انتخاب کردیم که به همه هم تیمی‌هایمان یادآور بشویم که تنها چیزی که باید تمرکز کنیم، برد کسانی هست که به شبکه ارتباطی ما وصل می شوند و می‌دانیم که این تمرکز روی برد شما قرار دادن، برد ما را هم شکل خواهد داد. خود را فراموش کردن و به برد طرف مقابل تمرکز کردن خط فکری ماست و این تفکر را با شما پیش خواهیم گرفت و انتظار داریم که شما هم در تعامل با ما همین تفکر را پی بگیرید.

ارزش‌های ما

داستان ما با حضور خریداران و فروشندگانی ساخته شد که حضورشان تا به امروز بزرگترین دلگرمی برای روزهای پیش روست به عنوان یک برند ملی همیشه سعی کردیم که تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان بدون دغدغه فنی و زیرساختی، محصولات خود را به بازار میلیونی کشور عرضه کنند و مشتریان نیز به طیف وسیعی از محصولات با قیمت‌های رقابتی دست پیدا کنند. ارائه خدماتی که بدون محدودیت زمانی در 24 ساعت امکان‌پذیراست

داستان ما با حضور خریداران و فروشندگانی ساخته شد که حضورشان تا به امروز بزرگترین دلگرمی برای روزهای پیش روست به عنوان یک برند ملی همیشه سعی کردیم که تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان بدون دغدغه فنی و زیرساختی، محصولات خود را به بازار میلیونی کشور عرضه کنند و مشتریان نیز به طیف وسیعی از محصولات با قیمت‌های رقابتی دست پیدا کنند. ارائه خدماتی که بدون محدودیت زمانی در 24 ساعت امکان‌پذیراست

داستان ما با حضور خریداران و فروشندگانی ساخته شد که حضورشان تا به امروز بزرگترین دلگرمی برای روزهای پیش روست به عنوان یک برند ملی همیشه سعی کردیم که تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان بدون دغدغه فنی و زیرساختی، محصولات خود را به بازار میلیونی کشور عرضه کنند و مشتریان نیز به طیف وسیعی از محصولات با قیمت‌های رقابتی دست پیدا کنند. ارائه خدماتی که بدون محدودیت زمانی در 24 ساعت امکان‌پذیراست

شخصیت ما

داستان ما با حضور خریداران و فروشندگانی ساخته شد که حضورشان تا به امروز بزرگترین دلگرمی برای روزهای پیش روست به عنوان یک برند ملی همیشه سعی کردیم که تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان بدون دغدغه فنی و زیرساختی، محصولات خود را به بازار میلیونی کشور عرضه کنند و مشتریان نیز به طیف وسیعی از محصولات با قیمت‌های رقابتی دست پیدا کنند. ارائه خدماتی که بدون محدودیت زمانی در 24 ساعت امکان‌پذیراست