فروش حق اشتراک

فروش محصولات اشتراکی امکان پیش بینی درآمد را برای شما فراهم کرده و نیز برنامه پیش رو را آسان تر می کند.


ایجاد اشتراک از سفارش فروش

در برنامه فروش برای مشتری مورد نظر خود یک پیش فاکتور ایجاد کنید و محصول اشتراکی را قبلاً ایجاد کرده اید را انتخاب کنید. 

پس از تأیید، فروش حق اشتراک به صورت خودکار ایجادخواهد شد. در گوشه بالای سمت راست، در قسمت سفارش فروش، لینک مستقیم اشتراک را خواهید دید.