رویداد همایش آنلاین ۲۵ سالگی شرکت تسهیل گستر شروع در 12 شهریور 1401
کارنامه و تلاش های جدید واحد پشتیبانی تسهیل گستر جهت بهبود کیفیت خدمات پشتیبانی و تامین رضایت مندی مشتریان
10:35 بعد از ظهر - 10:45 بعد از ظهر (1401/06/12) (10 دقیقه)

کارنامه و تلاش های جدید واحد پشتیبانی تسهیل گستر جهت بهبود کیفیت خدمات پشتیبانی و تامین رضایت مندی مشتریان
میلاد پورغفّار developer  at تسهیل گستر pourGhaffar@tashilgostar.com 217