امکانات جدید Odoo و سازمان یار و رویکردهای فنی و برنامه نویسی
1401/9/12،‏ 20:05 - 1401/9/12،‏ 20:25 (Asia/Tehran) (20 دقیقه)

امکانات جدید Odoo و سازمان یار و رویکردهای فنی و برنامه نویسی
مجتبی اکبرپور
برنامه نویس در تسهیل گستر
04135251447
برنامه نویس در تسهیل گستر
04135251447
ارتباط با ما +
چت آنلاین Unfortunately, the answer support is not available. later please Try
تماس با ما
دفتر تبریز: 041-51288000
دفتر تهران: 021-91012569
درخواست مشاوره و یا دمو