رویداد همایش آنلاین ۲۵ سالگی شرکت تسهیل گستر شروع در 12 شهریور 1401
معرفی امکانات و بومی سازی های ماژول های منابع انسانی سازمان یار (Odoo ERP)
09:30 بعد از ظهر - 09:45 بعد از ظهر (1401/06/12) (15 دقیقه)

معرفی امکانات و بومی سازی های ماژول های منابع انسانی سازمان یار (Odoo ERP)
آرش سلیمانی arashsoleymani525@tashilgostar.com