رویداد همایش آنلاین ۲۵ سالگی شرکت تسهیل گستر شروع در 12 شهریور 1401
امکانات جدید Odoo و سازمان یار و رویکردهای فنی و برنامه نویسی
08:05 بعد از ظهر - 08:25 بعد از ظهر (1401/06/12) (20 دقیقه)

امکانات جدید Odoo و سازمان یار و رویکردهای فنی و برنامه نویسی
مجتبی اکبرپور برنامه نویس  at تسهیل گستر akbarpour@tashilgostar.com 04135251447