اسلایدر محصولات مشابه و مرتبط:

شما می توانید با استفاده از انتخاب محصول پیش فرض اودوو، محصولات مشابه و مرتبط مورد نیاز را در محصولات انتخابی اضافه کنید.

1. به وب سایت> محصولات> محصولات بروید.

2. محصولات مشابه و مرتبط را در فیلد های مشخص شده، وارد کنید.
3. با کلیک روی تب "محصولات مشابه" و "محصولات مرتبط"، محصولات پیشنهادی در پایین صفحه جزئیات محصول، قابل مشاهده خواهد بود.