عناوین شغلی ما

برای درست الکترونیکی کردن تجارت ها، شما هم به ما بپیوندید!

به ما بپیوندید، ما یک فرصت خارق العاده برای یادگیری و پیشرفت ارائه می کنیم.

 • کارشناس محتوا

  تقاطع خیابان منصور و بهادری(شهید بهشتی و مدرس), ، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم, 041 5136998934, ایران
  سه شنبه, 30 بهمن 1397
 • کارآموز

  تقاطع خیابان منصور و بهادری(شهید بهشتی و مدرس), ، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم, 041 5136998934, ایران
  شنبه, 27 بهمن 1397
 • برنامه نویس php

  تقاطع خیابان منصور و بهادری(شهید بهشتی و مدرس), ، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم, 041 5136998934, ایران
  یکشنبه, 28 بهمن 1397
 • کارشناس بازاریابی، فروش و پشتیبانی

  تقاطع خیابان منصور و بهادری(شهید بهشتی و مدرس), ، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم, 041 5136998934, ایران
  یکشنبه, 28 بهمن 1397
 • طراح وب

  تقاطع خیابان منصور و بهادری(شهید بهشتی و مدرس), ، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم, 041 5136998934, ایران
  دوشنبه, 29 بهمن 1397
 • مسئول استقرار ERP و کسب یار

  تقاطع خیابان منصور و بهادری(شهید بهشتی و مدرس), ، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم, 041 5136998934, ایران
  سه شنبه, 30 بهمن 1397
 • برنامه نویس و کارشناس فنی ERP

  تقاطع خیابان منصور و بهادری(شهید بهشتی و مدرس), ، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم, 041 5136998934, ایران
  سه شنبه, 30 بهمن 1397
 • مسئول تحلیل و ورود اطلاعات

  تقاطع خیابان منصور و بهادری(شهید بهشتی و مدرس), ، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم, 041 5136998934, ایران
  سه شنبه, 30 بهمن 1397