از مشتریان بالقوه، مشتریان بالفعل بسازید و آن ها را به کسب و کارتان وفادار کنید. 

مدیریت کمسیون بازاریابی و فروش

باشگاه مشتریان

مدیریت رویدادها

یکپارچه با شبکه های اجتماعی

بازاریابی با ایمیل (متصل به سرورهای ارسال ایمیل گروهی)

گیمفیکیشن

نوبت دهی (با تاریخ شمسی)

بازاریابی با پیامک

تلفن اینترنتی یا VoIP

اتوماسیون بازاریابی