نرم افزار مدیریت هزینه های کارکنان

Expenses

نرم افزار مدیریت هزینه های کارکنان

هزینه های انجام شده برای سفارش مشتری را رهگیری کرده و آنها به صورت یکجا برای او فاکتور کنید.

  • نوع میزبانی

این ترکیب وجود ندارد.
سازمان یار• تصویر و متن

با کمک ماژول هزینه ها، در زمان صرفه جویی کنید

 مدیریت هزینه های روزانه کارمندان، کار آسانی نیست. صرف نظر از اینکه این هزینه ها، هزینه های سفر، لوازم اداری و یا سایر هزینه های کارمندان باشد، شما می توانید به همه رسیدها دسترسی داشته باشید، هزینه ها را از پیشخوان ثبت کنید و آنها را با یک کلیک، ایجاد، تایید و یا رد کنید. نیازی نیست که برای نگهداری رکوردهای هزینه، نرم افزار خاصی را دانلود کنید، همه چیز مستقیماً از طریق این نرم افزار قابل انجام است.

حجم کاری ارتباط بین دپارتمان ها را به حداقل برسانید

 

 

حسابداران

هزینه های کارمندان و شرکت را ثبت نموده و پرداخت ها و فاکتورها را بررسی کنید.

 

مدیران

با یک کلیک ساده، هزینه ها را تایید و یا رد کنید. توضیحات را اضافه نموده، رکوردها را ویرایش کنید و یا اطلاعات اضافی درخواست نمایید.

 

کارمندان

هزینه ها را پیش نویس کنید و رسیدها را به رکورد هزینه ها آپلود کنید.  

ثبت و نگهداری رسید ها

همه رسیدها را مستقیماً به رکورد هزینه ها آپلود کنید.

کارمندان می توانند به راحتی کپی رسیدها را به رکورد هزینه ها ضمیمه کنند. با نگه داشتن رکورد کاملی از همه هزینه ها، در زمان صرفه جویی کنید و کارایی را افزایش دهید. 

مدیریت هزینه های هر گروه

بازبینی کاملی از هزینه های گروه داشته باشید.

به عنوان مدیر، رکوردهای هزینه را دنبال کنید و مطمئن شوید که در محدوده بودجه و هدف شما پیش می رود. 


سازمان یار• تصویر و متن

یکپارچگی کامل با نرم افزارهای سازمان یار 

پروژه ها

پیش بینی های پروژه، گروه ها و فایل ها را مدیریت کنید. وظایف را محول کنید و بر مراحل پروژه، نظارت داشته باشید.


اطلاعات بیشتر

وسیله های نقلیه

وسایط نقلیه شرکت، مسافت پیموده شده، برنامه ریزی های تعمیر و نگهداری، قراردادها و غیره را با مدیریت دقیق و منظم، پیگیری کنید. 


اطلاعات بیشتر

کارمندان

بر سوابق کارمندان نظارت کنید و فایل ها و اطلاعات را برای تیم خود نگهداری کنید.


اطلاعات بیشتر

صدور فاکتور

قراردادها را مدیریت کنید، فاکتورهایی با پرداخت دوره ای ایجاد نموده، برگه های ساعات کارکرد را فاکتور کرده و مبالغ پرداختی را سریعتر دریافت کنید.


اطلاعات بیشتر

این یک پیش نمایش از محصولات اخیرا مشاهده شده توسط کاربر می باشد.
هنگامی که کاربر حداقل یک محصول را دیده باشد، این قسمت قابل مشاهده خواهد بود.

محصولات و خدمات اخیراً مشاهده شده

امکانات

رکوردها

درخواست هزینه

درخواست های هزینه را به راحتی ارسال کنید: از نسخه دسکتاپ، از اپلیکیش موبایل یا به سادگی با ارسال تصویر رسید به یک آدرس ایمیل از قبل تنظیم شده .


افزودن پیوست ها

به راحتی پیوست ها را به رکورد هزینه اضافه کنید تا مدارکی مبنی بر هزینه هایی مانند بلیط، صورتحساب و غیره را به بازدیدکنندگان ارائه دهید.


افزودن نظر

برای افزودن اطلاعات برای بازدید کنندگان، توضیحاتی را برای رکوردهای هزینه بنویسید.


بررسی وضعیت

یک بازبینی واضح از تمامی وضعیت های هزینه ها بصورت همزمان و همچنین جداگانه داشته باشید.

سوال کنید و پاسخ دهید

به کارکنان اجازه دهید تا هزینه هایی که برای یک دوره مشخص، برای رویدادها، سفارشهای کاری و ... صرف کرده اند ثبت کنند.


گزارشات هزینه

هزینه های مشابه را در یک گزارش هزینه، گروه بندی کنید و با تأیید تمام هزینه ها تنها با یک کلیک، پروسه تأیید را تسریع کنید.


ارسال به مدیران

پیش نویس هزینه ها را برای درخواست تأیید، به مدیران ارسال کنید.

مدیریت

بازبینی رکوردهای هزینه

یادداشت های کارمند را جهت تکمیل، تأیید یا رد کردن آنها، مرور کنید. 

یکپارچه شده با حسابداری

پس از تأیید، داده های دفتر روزنامه برای هزینه ها، مغایرت گیری و ارسال می شوند.


صدور مجددا فاکتور برای هزینه ها

هزینه های خود را به راحتی برای مشتری فاکتور کنید.

مقایسه هزینه ها و رسیدها

اودوو پیش نمایش رسید را در کنار درخواست هزینه، به منظور تسهیل مراحل تأیید هزینه نمایش می دهد.


مدیریت هزینه های هر گروه

هزینه های کلیه گروه ها را دنبال کنید.