تسهیل گستر

تسهیل گستر در نمایشگاه رینوتکس 2019 حضور خواهد داشت

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر، الکترونیک، تجارت الکترونیکی، ایمنی و موبایل، همزمان با هفتمین نمایشگاه فناوری و نوآوری ربع رشیدی با عنوان 2019 RINOTEX در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار برگزار خواهد شد.