نرم افزار مدیریت بودجه

budget

نرم افزار مدیریت بودجه

نتایج و دستاوردهای مالی خود را بر حسب برنامه ریزی و عملکرد خود، سنجش کنید. کل بودجه سازمان و موقعیت های مالی وابسته به آن ها را تعریف کند و تمامی وظایف و کارها را در دوره مالی خلاصه کنید.

این ترکیب وجود ندارد.ماژول مدیریت بودجه

مدیریت بودجه، یکی از بخش های حیاتی، اداره یک کسب و کار است. این افزونه به شما این امکان را می دهد که نتایج و دست آورد مالی خود را بر حسب برنامه ریزی و عملکرد خود، سنجش کنید. مدیر می تواند کل بودجه سازمان و موقعیت های مالی وابسته به آن ها را تعریف کند. همچنین می تواند تمامی وظایف و کارها را در دوره مالی خلاصه کند.


ویژگی های برجسته:

  • تعیین موقعیت مالی و تنظیم و مدیریت حساب های مرتبط

  • تعریف ماهانه، سه ماهه، نیم ساله، سالانه بودجه ها و تخصیص مبلغ تعریف شده به هرکدام. مدیر می تواند با استفاده از این افزونه فعالیت دوره مالی را خلاصه و ارائه کند.

  • بودجه را می توان برای پروژه، بخش، شرکت یا کارمند تعریف کرد.


موقعیت بودجه (موقعیت مالی) 

موقعیت های بودجه عبارتند از حسابهای عمومی که شما می خواهید بودجه هایش را تعیین کنید. اصولا بودجه برای حساب های هزینه ای و درآمدی تعریف می شود. شما می توانید موقعیت های بودجه ای را خودتان با استفاده از این افزونه تعریف کنید. برای مثال نیاز هست که ما دقیقا تعریف کنیم که چه حسابهای مربوط به درآمد یا هزینه پروژه ماست. موقعیت دلخواه خود را ایجاد کنید و موارد مورد نظرتان را برای انتخاب حساب اضافه کنید.


بودجه

فرض کنید بخش بازاریابی یک شرکت، بودجه ای را برای به دست آوردن 100.000.000 تومان طوری تعریف می کند که برای رسیدن به آن بیشتر از 25.000.0000 تومان هزینه نکند. شما می توانید بودجه مورد نظر را خودتان با استفاده از این افزونه تعریف کنید. بودجه ای که تعریف شده است، مدیر سیستم می تواند آن را تأیید و یا تصویب کند. اگر کسی بخواهد این موارد را به روز کند، ابتدا باید پیش نویس آن را تنظیم کند. پس از تصویب بودجه، می توان تنظیمات نهایی آن را انجام داد و تکمیل کرد. اگر بودجه ای نهایی شود دیگر امکان تغییر و ویرایش آن وجود ندارد.همه می دانیم که منابع مالی، روح و حیات بخش یک کسب و کار است. این افزونه این مورد را در سازمان شما مدیریت می کند. برای جزییات بیشتر با کارشناسان ما در ارتباط باشید.


سازمان یار• متن و تصویر

محصولات و خدمات اخیراً مشاهده شده