با کیفیت، به موقع، در تعداد بالا و با هزینه تمام شده پایین تولید کنید

مدیریت چرخه عمر محصول (PLM)

تحلیل بهره وری تولید

مانیتورینگ تولید

کنترل فرایند تولید

کنترل کیفیت

رهگیری با شماره سریال منحصر به فرد یا سری ساخت

قوانین حداقل موجودی

نگهداری و تعمیرات (نت)

لیست مواد (BOM)

برنامه ریزی تولید