برای درست الکترونیکی شدن کسب و کارتان

دانایی برگ برنده بزرگ شماست...

ما منابع آموزشی مورد نیاز شما را در اختیارتان قرار خواهیم داد.                                                

آخرین نتایج

زهرا عباسی
زهرا عباسی رسید به وضعیت نشان طلا
مهدی سیاهی
مهدی سیاهی رسید به وضعیت شروع کنید
مهدی سیاهی
مهدی سیاهی رسید به وضعیت کاربر حرفه ای
اشکان دستمالچی
اشکان دستمالچی رسید به وضعیت شروع کنید
ریز ارتباطات الکترونیک سپند
ریز ارتباطات الکترونیک سپند رسید به وضعیت کاربر حرفه ای
مشاهده همه
صفحه اعلان نتایج

1 زهرا عباسی
زهرا عباسی
کارشناس 712 xp
2 محسن صفائی
محسن صفائی
دانشجو 329 xp
3 علیرضا غضنفری
علیرضا غضنفری
مبتدی 54 xp
4 صدیقه قنبری
صدیقه قنبری
کارشناس 35 xp
5 بابک شعبانی
بابک شعبانی
کارشناس 32 xp

با کاربرانی که حضور فعال تری دارند، ملاقات کنید!

ملاقاتشان کنید