برای درست الکترونیکی شدن کسب و کارتان

دانایی برگ برنده بزرگ شماست...

ما منابع آموزشی مورد نیاز شما را در اختیارتان قرار خواهیم داد.

آخرین نتایج

سیده پریسا محب یثرب
سیده پریسا محب یثرب به وضعیت اطلاعات پروفایل رسید.
سیده پریسا محب یثرب
سیده پریسا محب یثرب به وضعیت کاربر حرفه ای رسید.
سیده پریسا محب یثرب
سیده پریسا محب یثرب به وضعیت دانش گواهی شده رسید.
موید
موید به وضعیت شروع کنید رسید.
سارا قبه زرین
سارا قبه زرین به وضعیت کاربر حرفه ای رسید.
مشاهده همه
صفحه اعلان نتایج

1 علیرضا غضنفری
علیرضا غضنفری
کارشناس ارشد 5979 2xp
2 زهرا عباسی
زهرا عباسی
کارشناس 1873 2xp
3 زهرا نجف پور
زهرا نجف پور
کارشناس 1296 2xp
4 سولماز غضنفری
سولماز غضنفری
مبتدی 1049 2xp
5 بابک شعبانی
بابک شعبانی
کارشناس 553 2xp

با کاربرانی که حضور فعال تری دارند، ملاقات کنید!

ملاقاتشان کنید