برای درست الکترونیکی شدن کسب و کارتان

دانایی برگ برنده بزرگ شماست...

ما منابع آموزشی مورد نیاز شما را در اختیارتان قرار خواهیم داد.

آخرین نتایج

علیرضا غضنفری
علیرضا غضنفری به وضعیت نشان طلا رسید.
علیرضا غضنفری
علیرضا غضنفری به وضعیت قهرمان رسید.
علیرضا غضنفری
علیرضا غضنفری به وضعیت دانش گواهی شده رسید.
علیرضا غضنفری
علیرضا غضنفری به وضعیت کاربر حرفه ای رسید.
یوسف شادمنش
یوسف شادمنش به وضعیت اطلاعات پروفایل رسید.
مشاهده همه
صفحه اعلان نتایج

1 علیرضا غضنفری
علیرضا غضنفری
کارشناس ارشد 6035 2xp
2 صدیقه قنبری
صدیقه قنبری
کارشناس ارشد 2955 2xp
3 زهرا عباسی
زهرا عباسی
کارشناس ارشد 2079 2xp
4 زهرا نجف پور
زهرا نجف پور
کارشناس 1315 2xp
5 سولماز غضنفری
سولماز غضنفری
کارشناس 1063 2xp

با کاربرانی که حضور فعال تری دارند، ملاقات کنید!

ملاقاتشان کنید