با روزمرگی ها و قاتلان زمان خداحافظی کنید

جامعه مجازی سازمانی

مدیریت اسناد (DMS)

امکان ایجاد داشبورد های سفارشی

مدیریت قرار ملاقات یکپارچه با سایت

اینترنت اشیاء (IOT)

امکان پاکسازی آسان داده های تکراری

امکان تعریف و دریافت انواع تاییدیه های لازم

نظرسنجی درون سازمانی و برون سازمانی

گردش آسان اطلاعات

امکانات متنوع کاهش هزینه و افزایش بهره وری