ویدئوهای معرفی سازمان یار (Odoo ERP)

  • فروش

 
 

  مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

اطلاعات بیشتر

 
 

  پایانه فروش فروشگاهی (POS)

اطلاعات بیشتر

 
 
 
 

  مدیریت فروش

اطلاعات بیشتر


  • بازاریابی

 
 

  بازاریابی با ایمیل

اطلاعات بیشتر

 
 

  بازاریابی با پیامک

اطلاعات بیشتر

 
 

  رویدادها

اطلاعات بیشتر

 
 

  نظرسنجی ها

اطلاعات بیشتر


  • وب سایت و تجارت الکترونیکی

 
 

 فروشگاه اینترنتی

اطلاعات بیشتر

 
 

  مدیریت وب سایت

اطلاعات بیشتر

 
 

  آموزش مجازی

اطلاعات بیشتر


  • خدمات

 
 

  مدیریت پروژه

اطلاعات بیشتر

 
 

  سامانه پشتیبانی

اطلاعات بیشتر

 
 

  برنامه ریزی

اطلاعات بیشتر

 
 

  قرار ملاقات ها

اطلاعات بیشتر


  • انبار و تولید

 
 

   مدیریت تولید (MRP)

اطلاعات بیشتر

 
 

   مدیریت انبار

اطلاعات بیشتر


  • منابع انسانی

 
 

  کارمندان

اطلاعات بیشتر

 
 

  ارجاع کارمند

اطلاعات بیشتر


  • مالی و حسابداری

 
 

  مدیریت اسناد (DMS)

اطلاعات بیشتر


  • متفرقه

 
 

  استودیو

اطلاعات بیشتر