نحوه انطباق مالیات با وضعیت مشتریان یا بومی سازی آنها

به طور معمول میزان مالیات به وضعیت مشتری شما یا مکان آنها بستگی دارد. اودوو برای نشان دادن مالیات، عبارتی به نام موقعیت مالی را به کار می برد.


ایجاد نقشه مالیاتی

موقعیت مالی، تنها دسته ای از قوانین است که مالیات پیش فرض را در قالب مالیات های دیگر نماش می دهد (همانطور که در فرم محصولات توصیف شده است). در تصویر صفحه پایین، مشتریان خارجی هم برای فروش و هم برای خرید، مالیات 0% را به جای مالیات 15% دریافت می کنند.

موقعیت های مالی اصلی بر طبق مقعیت مکانی شما به صورت خودکار ایجاد می شوند. با این حال ممکن است شما بخواهید برای موقعیت های خاص، موقعیت های مالی ایجاد کنید. بدین منظور به قسمت حسابداری » پیکربندی » موقعیت های مالی بروید. 

نکته: اگر از برنامه حسابداری اودوو استفاده می کنید، می توانید طبق موقعیت مالی مورد نظر، حسابهای درآمد/هزینه را نیز نمایش دهید. به طور مثال در برخی کشورها درآمد حاصل از فروش در حساب مشترکی با درآمد حاصل از فروش در کشورهای خارجی گزارش نمی شود.


انطباق مالیات ها با وضعیت مشتری شما

اگر یک مشتری به قانون مالیات خاصی برسد، شما باید تنظیم مالیاتی را اعمال کنید. برای این کار یک موقعیت مالی ایجاد کنید و آن را به مشتریان خود اختصاص دهید. 

اودوو از این موقعیت مالی خاص برای تمامی موارد سفارش/فاکتوری که برای آن مشتری ثبت شده استفاده خواهد کرد.

نکته: اگر به صورت دستی این موقعیت مالی را برای سفارش فروش و یا فاکتور تنظیم کنید، این موقعیت تنها برای سند فعلی اعمال می شود و در سفارش ها/فاکتورهای آینده همان مشتری اعمال نخواهد شد.


انطباق مالیات با آدرس مشتری شما (مبتنی بر مقصد)

بسته به موقعیت مکانی شما، مالیات های فروش می تواند مبتنی بر مبدأ و یا مبتنی بر مقصد باشد. بسیاری از ایالات یا کشورها از شما می خواهند تا بنا بر نقطه مقصد مالیات جمع آوری کنند (یعنی آدرس خریدار شما) در حالی که برخی دیگر از شما می خواهند تا مالیات را بر اساس نقطه مبدأ جمع آوری کنید (یعنی اداره یا انبار شما).

در صورتی که شما تحت قوانین مبتنی بر مقصد هستید، برای هر تنظیم مالیاتی یک موقعیت مالی ایجاد و اعمال کنید. 

  • قسمت تشخیص خودکار را تیک بزنید.

  • گروه کشورها، کشور، ایالت یا شهر ر انتخاب کنید تا تنظیم مالیاتی آغاز شود.

بدین وسیله در صورتی که هیچ موقعیت مالی برای مشتری  تنظیم نشده باشد، اودوو موقعیتی مالی را انتخاب می کند که با آدرس حمل که در هنگام ایجاد سفارش ثبت شده، همخوانی داشته باشد. 

نکته: برای سفارشات تجارت الکترونیکی، مالیات سبد خرید بازدید کننده به صورت خودکار به روز شده و پس از ورود وی به داخل سایت یا پر کردن قسمت آدرس حمل مالیات جدید اعمال می شود. 


موارد استفاده خاص

چنانچه بخواهید در موارد خاص به جای جایگزین کردن مالیات آن را حذف کنید تنها کافیست فیلد مالیات اعمال شده را خالی بگذارید.

در صورتی که بخواهید در برخی از موقعیت های مالی، مالیاتی را با دو مالیات دیگر جایگزین کنید، تنها کافیست دو سطر با مالیات محصول یکسان ایجاد کنید.

نکته: موقعیت های مالی بر دارایی ها و درآمد های متوقف شده اعمال نمی شود.