فرم ساز آلان:

یکی از قدرتمندترین اسنیپت تم آلان، اسنیپت "tashilgostar snippet builder" است که ابتدا شما باید آن را در هر صفحه دراگ و دارپ کنید.


 


هنگامی که اسنیپت را بر روی صفحه بکشید، می توانید یک بخش پیدا کنید که در آن HTML خود را اضافه کنید.