تصویر اسلایدر پست های بلاگ:

ما از تصویر کاور بلاگ پیش فرض اودوو، در تصویر اسلایدر بلاگ استفاده کرده ایم.

برای نمایش اسلایدر بلاگ، باید یک کاور از تصاویر خود آپلود کنید.