ماژول مدیریت کمسیون فروش


پورسانت فروش توسط فروش/فاکتور/پرداخت برای کاربران داخلی و شرکای خارجی

این ماژول یک ویژگی برای مدیریت پورسانت فروش توسط فروش/فاکتور/پرداخت برای کاربران داخلی و شرکای ‏خارجی فراهم می کند.

ویژگی های اصلی:

 • این ماژول به شرکت شما اجازه می دهد تا برای کاربران داخلی و شرکای خارجی که قرار است از فرم مشتری پورسانت دریافت کند و نیز درصدی از تیم فروش / محصول / دسته بندی محصول را کسب کند، موقعیت شغلی ایجاد کنید. 

 • این ماژول، با گزینه های متفاوت، ویژگی خاصی فراهم می کند تا بتوانید پورسانت فروش را مدیریت کنید. پس از نصب ماژول بر روی پایگاه داده خود، می توانید گزینه/سیاست مدنظر شرکت خود را برای اختصاص پورسانت به فروشندگان خود یا شرکای خارجی دیگری که به آن فروش مرتبط هستند پیکربندی کنید. مثلاً می توانید برای فروشنده، مدیر فروش، نمایندگی فروش، مدیر شعبه، نمایندگان خارجی و غیره پورسانت مشخص کنید.

 • ماژول برای زمان پرداخت و محاسبه قیمت به شما اجازه انتخاب و پیکربندی می دهد. اینجا می توانید سیاستی را تعریف کنید که در اختصاص پورسانت به تیم فروش و شرکای خارجی دیگر مرتبط با آن فروش به کارتان خواهد آمد. 

 • برای هر یک از محاسباتی که بر اساس موردی خاص انجام می گیرند، به شما این اجازه را می دهیم که: بر اساس موقعیت شغلی کاربرانتان درصد تنظیم کنید. سیستم در هر زمان تنها با یک گزینه کار می کند، مثلاً می توانید تنظیم کنید که: زمان پرداخت = پس از تأیید فاکتور و محاسبه بر اساس = دسته بندی محصولات  باشد. از این پس سیستم روال کار را بر این اساس تنظیم کرده و پورسانت فروش را ایجاد می کند.

 • لطفاً این نکته را در نظر بگیرید که  زمان پرداخت = با پرداخت مشتری تنها زمانی ممکن است که محاسبه بر اساس تیم فروش باشد. گزینه های دیگر (محصول و دسته بندی محصول) در ماتریس پرداخت مشتری پشتیبانی نمی شود. 

 • برای درصد پرداخت اولیه و مقادیر ثابت، باید در پرداخت اولیه درصد را پیکربندی کنید و از این طریق ماژول امکان پرداخت فاکتورهای اولیه را هم زمان با پورسانت فروش می دهد.

 • مزیت اصلی این برنامه این است که به شما اجازه می دهد تا هم زمان با پروسه فروش، درصد را ویرایش کنید. به طور مثال، می توانید در ابتدا درصد تیم فروش / محصول / دسته بندی را تنظیم کنید اما هنگام ایجاد سفارش فروش / فاکتور، آن درصد را تغییر دهید. این تغییر امکان تخصیص درصدی بر اساس سیاست تیم فروش و مانند سیاست محصول و دسته بندی محصول می دهد که می توانید سطر / فاکتور سفارش فروش را باز / ویرایش کرده و درصد را اصلاح کنید.

منوهای موجود:

 • فروش

 • پیکربندی

 • تنظیمات

 • پورسانت ها

 • برگه های پورسانت

 • سطرهای پورسانت فروش

 • فاکتورها

 • پیکربندی

 • تنظیمات

 • پورسانت ها

 • برگه های پورسانت

 • سطرهای پورسانت فروش


روال کار به این صورت خواهد بود:

گزینه 1: 

تأیید فروش » ایجاد برگه پورسانت فروش (در صورتی که برای ماه جاری ایجاد نشده باشد) » افزودن سطرهای پورسانت فروش در برگه » برای هر فروش در ماه جاری، سیستم سطرهایی را در برگه اضافه می کند » حسابدار در آخر ماه می تواند برگه را مرور کرده و فاکتور پورسانت ایجاد کند تا پورسانت برای فروشندگان و شرکا / نمایندگی های خارجی پرداخت / منتشر شود.

گزینه 2: 

تأیید فاکتور » ایجاد برگه پورسانت فروش (در صورتی که برای ماه جاری ایجاد نشده باشد) » افزودن سطرهای پورسانت فروش در برگه » برای هر فاکتور تأیید شده در ماه جاری، سیستم سطرهایی را در برگه اضافه می کند » حسابدار در آخر ماه می تواند برگه را مرور کرده و فاکتور پورسانت ایجاد کند تا پورسانت برای فروشندگان و شرکا / نمایندگی های خارجی پرداخت / منتشر شود.

گزینه 3: 

پرداخت مشتری » ایجاد برگه پورسانت فروش (در صورتی که برای ماه جاری ایجاد نشده باشد) » افزودن سطرهای پورسانت فروش در برگه » برای هر پرداخت از سوی مشتری در ماه جاری، سیستم سطرهایی را در برگه اضافه می کند » حسابدار در آخر ماه می تواند برگه را مرور کرده و فاکتور پورسانت ایجاد کند تا پورسانت برای فروشندگان و شرکا / نمایندگی های خارجی پرداخت / منتشر شود.

پورسانت برای کاربران فروش، کاربران دیگر و شرکا / نمایندگی های خارجی همیشه بر اساس ارز مورد استفاده در شرکت خواهد بود. این ماژول، ارزهای چندگانه را پشتیبانی می کند تا سفارش فروش / فاکتور / پرداخت را بتوان با ارزهای مختلف محاسبه کرد اما سیستم بر اساس ارز به کار رفته در شرکت سطرهای پورسانت را ایجاد می کند. پس خیالتان راحت باشد. 

پورسانت فروش محصول با استفاده از داده ها ایجاد می شود و هنوز هم می توانید از قسمت برگه پورسانت، برای ایجاد فاکتور پورسانت، پورسانت محصول را تغییر دهید.

میزان پورسانت براساس مدل درآمد خالص خواهد بود که بدون مالیات در نظر گرفته می شود. (این برنامه از مدل حاشیه سود ناخالص پشتیبانی نمی کند).

همچنین، برنامه مشابهی را نیز منتشر کرده ایم که برای گرفتن پورسانت دو کاربر را پشتیبانی می کند 

https://www.odoo.com/apps/modules/10.0/sales_commission_calculation/

نفر اول: فروشنده و نفر دوم: مدیرفروش. در صورتی که کسب و کار شما با آن متناسب باشد، می توانید آن را استفاده کنید. همچنین می توانید از لینک:

 https://www.odoo.com/apps/modules/10.0/sales_commission_multi_level/

بازدید کنید که تنها به کاربران داخلی اجازه گرفتن پورسانت می دهد. می توانید این سایت را برای گزینه پرداخت مشتری با محصول و دسته بندی مشاهده کنید:

 https://apps.odoo.com/apps/modules/11.0/commission_external_user_extend/


تنظیمات اولیه برای پروسه پورسانت فروش

برای انجام پیکربندی به منوی تظیمات بروید.در صورتیکه ماژول CRM بر روی نرم افزار ERP شما نصب باشد در منوی تنظیمات CRM میتوانید تنظمات زیر را انجام دهید وگرنه این تنظیمات در قسمت تنظمات فروش می باشد.


Odoo CMS - یک تصویر بزرگ

سطوح پورسانت فروش

می توانید تمامی سطوح پورسانت را که قرار است برای فعالیت های فروش شرکت شما پورسانت در نظر گرفته شود را ایجاد کنید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ

فرم مشتری – تنظیم سطوح پورسانت

پس برای سطوح پورسانت هر مشتری، باید سطوح پورسانت فروش تنظیم کنید که از آن هنگام ایجاد سابقه پورسانت استفاده خواهد شد. مثلاً زمانی که برای برای شرکت خاصی که در سیستم شما به عنوان شرکت ثبت شده است، فروش انجام می دهید، سطوح انتخاب شده افراد زیر مجموعه آن شرکت، بر اساس درصدی که در قسمت تیم فروش/محصول/دسته بندی محصولات پیکربندی شده اند، پورسانت خواهند گرفت.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ

در صورتی که محاسبه بر اساس را دسته بندی محصول انتخاب کرده باشید، باید پس از آن درصد را برای هر سطح مشخص کنید که بر آن اساس به کاربران و شرکای خارجی پورسانت تعلق بگیرد.

محاسبه بر اساس = محصول

در صورتی که محاسبه بر اساس را محصول انتخاب کرده باشید، باید پس از آن درصد را برای هر سطح مشخص کنید که بر آن اساس به کاربران و شرکای خارجی پورسانت تعلق بگیرد.

محاسبه بر اساس = تیم فروش

در صورتی که محاسبه بر اساس را تیم فروش انتخاب کرده باشید، باید پس از آن درصد را برای هر سطح مشخص کنید که بر آن اساس به کاربران و شرکای خارجی پورسانت تعلق بگیرد.

زمان پرداخت = تأیید فروش

زمان پرداخت = تأیید فروش‏ سپس ترتیب تأیید سفارش فروش برای کاربرانی که انتخاب شده اند و برای شرکای خارجی، پورسانت فروش ایجاد خواهد کرد.

تنظیمات کاربران پورسانت فروش (برای زمان پرداخت = تأیید فروش)

پس از اینکه مشتری را در پیش فاکتور/سفارش انتخاب کردید، سطوح پیکربندی شده برای آن مشتری به صورت خودکار در این صفحه  ظاهر خواهد شد که پس از آن تنها باید مقدار کاربر داخلی یا شرکای خارجی را در این برگه وارد کنید.

تنظیمات درصد سطوح پورسانت فروش (برای زمان پرداخت = تأیید پرداخت و محاسبه بر اساس = تیم فروش)

 سطرهای پورسانت فروش با گزینه تأیید فروش

زمان پرداخت = تأیید فروش با محاسبه بر اساس = محصول

بعد از تنظیم زمان پرداخت براساس تایید فروش و محاسبه بر اساس محصول، شما باید برای محصول مورد نظر پورسانت های فروش را تعیین کنید سپس هر زمان فاکتوری برای آن محصول ایجاد کنید همان پورسانت های تعیین شده در فاکتور ثبت می شوند.

زمان پرداخت = تأیید فاکتور

تنظیمات کاربر پورسانت فروش (برای زمان پرداخت = تأیید فاکتور)

زمان پرداخت = تأیید فاکتور سپس تأییدیه فاکتور برای کاربرانی که انتخاب شده اند و برای شرکای خارجی، پورسانت فروش ایجاد خواهد کرد.

تنظیمات سطوح پورسانت فروش(برای زمان پرداخت = تأیید فاکتور و محاسبه بر اساس تیم فروش)

سطرهای پورسانت فروش با گزینه تأیید فاکتور

زمان پرداخت = پرداخت مشتری و محاسبه بر اساس = تیم فروش

سطرهای پورسانت فروش با گزینه پرداخت مشتری

برگه پورسانت فروش

سیستم هر ماه به صورت خودکار برای تمام کاربران/شرکای خارجی و سطوح به برگه های پورسانت ایجاد می کند و تمامی سطرهای پورسانت فروشی که در بالا نشان داده شده است را وارد آن می کند. با استفاده از این برگه پورسانت فروش، تیم حسابداری می تواند پورسانت های فروش را پرداخت کند.

ایجاد صورت حساب فروشنده

تأیید فاکتور

ثبت پرداخت پورسانت فروش

برگه پورسانت فروش پرداخت شده

گزارش PDF برای برگه پورسانت فروش توسط فروشنده / مدیر فروش و شرکای خارجی

نمای PDF

پشتیبانی برنامه در  موارد زیر نمایش داده شده است