دلیل استفاده از بحث و گفتگوی اودوو

بحث و گفتگوی اودوو  یک روش آسان برای استفاده از برنامه پیام رسانی تیم هاست که تمامی ارتباطات سازمان را در یک مکان آورده و با پلت فرم اودوو یکپارچه می کند.

بحث و گفتگو به شما امکان می دهد تا پیام ها را ارسال و دریافت نموده و همچنین پیام ها و آگاه کننده ها را داخل این برنامه، به راحتی مدیریت کنید. شما می توانید از طریق این منو، کانال ها را برای چت های گروهی، گفتگو درباره پروژه ها، هماهنگی جلسات و غیره در یک رابط ساده و قابل جستجو ایجاد کنید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ