فیش حقوق کارمندان

برگه پرداخت فقط برای آن دسته از کارمندان که قراردادهای معتبری با سازمان دارند، ایجاد می شود. موقع ورود کارمند به سازمان، ابتدا یک قرارداد بین کارمند و سازمان ایجاد می شود.

پیکربندی

حقوق و دستمزد > فیش های حقوق کارمند

از داشبورد می توانید فیش های از قبل ایجاد شده را مشاهده کنید. با این حال، برای ایجاد بر روی دکمه ایجاد کلیک کنید.


با کلیک بر روی دکمه ایجاد، به یک پنجره جدید هدایت می شوید


در اینجا می توان کارمند، دوره، شماره ارجاع، قرارداد، نام فیش حقوق را انتخاب کرد. در زیر می توانید روزهای کاری و روزهای کار شده را اضافه کنید.


در اینجا می توانید میزان ساعت موظفی ماه، کارکرد ماه توسط کارمند را تعریف کرد. همچنین مقدار می تواند اضافه شود.

بعد از ورود همه فیلد ها، برای دیدن محاسبات طبق قوانین مربوط به حقوق، بر روی "محاسبه برگه" کلیک کنید.


شما می توانید برگه های محاسبه شده پرداخت شده و پرداخت نشده و کسر کار را مشاهده کنید. همچنین می توان با کلیک کردن بر روی دکمه  " لغو فیش حقوق "  پرداخت را لغو کرد و با کلیک روی دکمه  "چاپ"  آن را چاپ کرد.


به منظور مشاهده همه فیش حقوق کارمندان بروید به:  حقوق و دستمزد > فیش های حقوق کارمند
فیش های کارمندان را بر اساس هر معیاری که خواستید با استفاده از "گروه بندی بر مبنای" می توانید گروه بندی کنید. در زیر بر اساس دسته فیش حقوق گروه بندی شده است.