سفارشی سازی پابرگ:

ما ساختار پابرگ پیش فرض اودوو را تغییر داده ایم. با استفاده از گزینه "ویرایش" در بالای صفحه، می توانید به راحتی پابرگ سفارشی را ویرایش کنید.
همچنین، ویژگی "خبرنامه" را در پابرگ اضافه کرده ایم.مراحل پیکربندی خبرنامه در سایت شما:

1. بر روی دکمه "ویرایش" کلیک کنید.

2. ورودی خبرنامه را انتخاب کنید.

3. در قسمت راست، روی گزینه "تغییر خبرنامه" کلیک کنید.
4. بعد از کلیک رو گزینه، پنجره ای در صفحه ظاهر می شود.
5. خبرنامه ای را که می خواهید تنظیم کنید، انتخاب کنید.

6. بر روی دکمه "ادامه" کلیک کنید.

7. سپس بر روی دکمه "ذخیره" در بالای صفحه، کلیک کنید.