اسناد

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

قفل کردن اسناد

سلام

آیا می توان اسناد را برای جلوگیری از ویرایش بیشتر قفل کرد؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

بله، شما هر اسنادی را که انتخاب نمایید، گزینه "" در صفحه سیاه موجود در سمت راست، برای قفل کردن سند ارائه داده شده است:
منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!