مدیریت اسناد (DMS)

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

قفل کردن اسناد

سلام

آیا می توان اسناد را برای جلوگیری از ویرایش بیشتر قفل کرد؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

بله، شما هر اسنادی را که انتخاب نمایید، گزینه "" در صفحه سیاه موجود در سمت راست، برای قفل کردن سند ارائه داده شده است:
منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما