قالب گرافیکی

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

اطلاعات محتوای واحد گرافیک

با سلام

جهت انجام گرافیک سایت توسط شرکت تسهیل گستر، چه اطلاعات و محتوایی باید در اختیار گذاشت؟

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما