منابع انسانی

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

جزییات قرارداد برای حقوق دریافتی

وقتی جزییات قرارداد برای حقوق دریافتی تغییر می کند (از جمله تغییر حقوق و تغییر ساعت کاری) اودوو چه سیاستی دارد و آیا نیاز هست قرارداد جدید ایجاد شود؟ یا دقیقا به چه شکل عمل کنیم تا در آینده مشکلی ایجاد نشود؟!

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما