آغاز کار با سازمان یار

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

سفارشی سازی فاکتور ها

آیا می توان فرم فاکتورها را سفارشی کرد؟ در صورت امکان چگونه می توانم آن را انجام دهم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

با سلام

با مراجعه به ماژول تنظیمات عمومی> تب اسناد تجاری، می توانید طرح سند خود را انتخاب و با کلیک بر روی گزینه "پیکربندی طرح سند" طرح سند مربوطه را پیکربندی کنید.

همچنین اگر می خواهید محتوا را سفارشی سازی کنید، می توانید از ماژول استودیو برای اصلاح گزارش ها نیز استفاده نمایید.


 

 

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما