ایجاد سرنخ ها / فرصت ها از وب سایت خود با کمک صفحه تماس

اتوماسیون سرنخ/ فرصت ها، کارآمد شما را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. هر بازدید کننده ای که از فرم تماس در وب سایت شما استفاده می کند، یک سرنخ / فرصت در مراحل فروش ایجاد می کند.


استفاده از صفحه تماس با ما در وبسایتتان

ابتدا باید به برنامه وب سایت خود بروید.

استفاده از صفحه تماس با ما در وب سایت

با برنامه CRM، شما از فرم تماس برای استفاده در وب سایت اودوو بهره مند خواهید شد که منجربه تولید خودکار سرنخ / فرصت ها می شود.

استفاده از صفحه تماس با ما در وب سایت

برای تغییر به یک تیم فروش خاص، به مسیر؛ وب سایت» پیکربندی» تنظیمات بروید و زیر ارتباطات، اطلاعات فرم تماس را پیدا کرده و در آن تیم فروش یا فروشنده را تغییر دهید.

استفاده از صفحه تماس با ما در وب سایت

یک فرم تماس سفارشی ایجاد کنید

ممکن است بخواهید درباره بازدید کننده خود بیشتر بدانید، وقتی که از بازدید کننده بخواهید برای ارتباط با شما از فرم تماس استفاده کند، در واقع می خواهید که درباره او بیشتر بدانید. پس شما باید یک فرم تماس سفارشی در وب سایت خود ایجاد کنید. این فرم تماس می تواند چندین نوع پرونده را در سیستم تولید کند (ایمیل ها، سرنخ ها / فرصت ها، وظایف پروژه، تیکت های راهنما، و غیره ...)


پیکربندی

برای ایجاد فرم های سفارشی شما باید ماژول فرم ساز استفاده کنید.

یک فرم تماس سفارشی ایجاد کنید

در هر صفحه ای که می خواهید، فرم تماس خود را در آن قرار دهید، در حالت ویرایش، سازنده فرم را در صفحه بکشید و شما می توانید تمام زمینه های مورد نظر خود را اضافه کنید.

به طور پیش فرض هر فرم تماس جدید یک ایمیل ارسال می کند، شما می توانید نسبت به تغییر سرنخ / فرصت، پارامترهای فرم را تغییر دهید.


تولید سرنخ ها به جای فرصت ها

هنگام استفاده از فرم تماس، توصیه می شود قبل از اختصاص به افراد فروش مناسب، از یک مرحله تعیین صلاحیت استفاده کنید. برای انجام این کار، سرنخ را در تنظیمات CRM فعال کنید و به تبدیلسرنخ ها به فرصت ها مراجعه کنید.