ایمپورت نکته به یادداشت:

ما در لیست علاقه مندی های کاربر، ابزار مقایسه محصول و مدیریت موجودی انبار وابستگی افزونه پیش فرض محصول اودوو را داریم و بنابراین حذف نصب خودکار تم به آن وابستگی دارد.

لطفا تیک این سه گزینه را غیر فعال نکنید.