مدیریت کنید به سبک آنان که نتیجه گرفته اند

مستندات استاندارد مدیریت موفق کسب و کار

750000 +

آزموده شده در بیش از 750هزار شرکت موفق دنیا

5000 +

صفحه سند تجاری جاری در کسب و کارهای ایرانی

6000 +

صفحه سند تجاری استاندارد بین المللی
در تمام ابعاد یک کسب و کار

بازاریابی و فروش
منابع انسانی
تأمین و عملیات
حقوقی
اینترنت و تکنولوژی
مدیریت و برنامه ریزی
املاک و مستغلات
مالی و حسابداری
مشاوره و پیمانکاریهمه انواع مختلف اسناد مورد نیاز برای اداره موفق کسب و کار

نامه ها
سیاست نامه ها
راهنماها
فایل های اکسل
قرارداد نامه ها
طرح ها
فاکتورها و رسیدها
ارزیابی ها و نظرسنجی ها
چک لیست ها
فرم ها
صورت جلسه ها
مصوبه ها


آنچه که به آن دست خواهید یافتافزایش فروش
افزایش بهره وری
صرفه جویی در هزینه ها
استانداردسازی کسب کار
بهبود ارتباطات و مکاتبات
ارتقای جایگاه برند
کاهش حجم کاری
ایجاد جریان درآمدی پایدار
قانونمندسازی کسب و کار
ارتقای امنیت در کسب و کار
بهبود رضایت مندی مشتریان
مدیریت بهینه فرصت ها
مدیریت بر اساس تجربیات موفق

سیستم مدیریتی کسب یار را همین الان آنلاین خرید کنید

یا مبلغ 800.000 تومان به حساب شماره 5496599776 و یا شماره کارت 6104337875971093 بانک ملت، به نام تسهیل گستر
واریز کرده و فرم زیر را تکمیل کنید.