درخواست بسته بندی به عنوان هدیه

برنامه " درخواست بسته بندی به عنوان هدیه " به صاحب وب سایت/ فروشگاه کمک می کند تا در وب سایت، "کاغذ کادو" به محصول خود اضافه کند. با استفاده از این ماژول، کاربران/ بازدید کنندگان می توانند "کاغذ کادو" یا "بسته بندی" مورد نظر را موقع خرید محصولات به راحتی در وب سایت انتخاب کنند.


ویژگی ها

 پیکربندی بسته بندی به عنوان هدیه

برای "کاغذ کادو محصول" می توانید محصول و قیمت  آن را پیکربندی کنید.

 افزودن یادداشتی برای بسته بندی در وب سایت

کاربر می تواند یادداشتی برای بسته بندی در وب سایت اضافه کند.

  حذف محصول کاغذ کادو

کاربر می تواند محصول بسته بندی کادو را به راحتی از سبد خرید حذف کند.

غیرفعال کردن کاغذ کادو

شما می توانید بسته بندی به عنوان هدیه را به راحتی فعال/ غیر فعال کنید.


افزودن کاغذ کادو به سبد خرید

کاربر می تواند کاغذ کادو یا بسته بندی مورد نظر را به سبد خرید اضافه کند.

افزودن کاغذ کادو در سفارش فروش

کاربر می تواند محصول بسته بندی را در سطر سفارش فروش مشاهده کند.


بسته بندی به عنوان هدیه و لیست بسته بندی ایجاد کنید


 کاربر می تواند چند کاغذ کادو/ بسته بندی را ایجاد کند.


 

 کاربر می تواند کاغذ کادو ایجاد شده چندگانه را مشاهده کند.


پیکربندی بسته بندی به عنوان هدیه


برای پیکربندی کاغذ کادو به ماژول وب سایت>پیکربندی> پیکربندی کاغذ کادو> بسته بندی مورد نظر  بروید.

شما می توانید از آنجا محصول را انتخاب کنید و محصولاتی که در این قسمت لیست می شوند به موقع خرید و انتخاب "افزودن کاغذ کادو" برای کاربر لیست می شود تا مشتری بسته بندی مورد نظر را انتخاب کند. قیمت بسته بندی را از قیمتی که موقع ایجاد محصول وارد نموده اید، برمی دارد. 


 

 کاربر می تواند لیست چند کاغذ کادو تعریف شده برای بسته بندی را مشاهده کند


 

فعال/ غیر فعال کردن کاغذ کادو


 در نمای سبد خرید وب سایت می توانید ویژگی بسته بندی کاغذ کادو را فعال/غیرفعال کنید.

 


بسته بندی کاغذ کادو را همراه یادداشت اضافه کنید

بعد از فعال کردن بسته بندی کاغذ کادو، می توانید بخش کاغذ کادو را در سبد خرید مشاهده کنید.

در اینجا می توانید کاغذ کادو یا جعبه کادویی مورد نظر را برای بسته بندی توسط فروشنده انتخاب کنید. همچنین یادداشتی را برای بسته بندی اضافه کنید.


 

 اضافه کردن محصول بسته بندی به عنوان هدیهپس از انتخاب بسته بندی مورد نظر، محصول بسته بندی به سبد خرید اضافه می شود.

با کلیک بر روی دکمه حذف، می توانید محصول بسته بندی شده را از سبد خرید حذف کنید


 

پس از ثبت محصول به همراه بسته بندی یا کاغذ کادو، اکنون می توانید مبلغ محصول به همراه بسته بندی را پرداخت نمایید.


 

سفارش با موفقیت انجام شد


 

نمایش سفارش فروش در قسمت بک اند


در اینجا می توانید ببینید که بسته بندی کاغذ کادو همراه توضیحات تعریف شده و قیمت محصول به سفارش فروش اضافه می شود.