با برنامه ریزی ، فعالیت ها را سازماندهی کنید

فعالیت های برنامه ریزی شده ، بهترین راه برای پیگیری کارهای تان است. یادآوری آنچه لازم است انجام شود و فعالیت های بعدی را، برنامه ریزی کنید. فعالیت های شما از بخش های مختلف اُدوو قابل دسترس است. بنابراین اولویت های خود را مدیریت کنید.

برنامه ریزی برای سازماندهی فعالیت ها در نرم افزار CRM

فعالیت ها را می توان از طریق چت روم و یا در نمایش فهرست وظایف (کانبان) برنامه ریزی و مدیریت کرد. در اینجا یک مثال برای فرصت ها است

برنامه ریزی برای سازماندهی فعالیت ها در نرم افزار CRM

انواع فعالیت های خود را تنظیم کنید

تعدادی از انواع فعالیت های عمومی به طور پیش فرض در نرم افزار اُدوو در دسترس هستند مانند تماس، ایمیل، جلسه، و غیره. اگر می خواهید تنظیمات جدید را تنظیم کنید، به بخش تنظیمات » تنظیمات عمومی» انواع فعالیت ها، بروید.

برنامه ریزی جلسات

فعالیت ها برای روزهای خاص برنامه ریزی شده اند. اگر شما نیاز به تنظیم ساعت دارید، بر حسب نوع فعالیت به قسمت جلسه بروید. هنگامی که یک برنامه را تنظیم می کنید، تقویم به سادگی باز خواهد شد تا شما یک فرجه زمانی را انتخاب کنید.

برنامه ریزی زنجیره ای از فعالیت ها را دنبال کنید

نرم افزار اُدوو به شما کمک می کند تا به راحتی جریان فعالیت های خود را برنامه ریزی کنید؛ به مسیر پیکربندی» انواع فعالیت ها بروید و مراحل زیر را به عنوان فعالیت های توصیه شده بعدی، تنظیم کنید.

برنامه ریزی برای سازماندهی فعالیت ها در نرم افزار CRM

اکنون، هنگامی که یک فعالیت تکمیل می شود، می توانید گزینه انجام شد و برنامه ریزی بعدی را انتخاب کنید. گام های بعدی به طور خودکار به شما پیشنهاد می شود.

برنامه ریزی برای سازماندهی فعالیت ها در نرم افزار CRM

از برنامه ریزی فعالیت های سازمان یافته لذت ببرید!