راه اندازی پایانه های فروش رستوران / کافی شاپ

کسب و کارهای رستوران و کافی شاپ دارای نیازهای خاصی هستند که برنامه پایانه فروش سازمان یار می تواند به شما کمک کند. پیکربندی برای فعال کردن ویژگی های کافی شاپ / رستوران بدین صورت است، به پایانه فروش » پیکربندی »پایانه فروش بروید و رابط PoS خود را انتخاب کنید. گزینه انتخاب «آیا کافه یا رستوران است» را انتخاب کنید.

برای کمک به شما گزینه های مختلفی در تنظیم پایانه فروش خود دارید. شما می توانید از این گزینه ها که یک چاقو و چنگال کوچک در کنار آنها است استفاده کنید.