سفارشات را در آشپزخانه یا کافی شاپ چاپ کنید

برای تسهیل گردش کاری، چاپ دستورات گرفته شده درست در رابط PoS در آشپزخانه یا کافی شاپ می تواند کمک بزرگی باشد.


چاپگر کافی شاپ / آشپزخانه را فعال کنید

برای فعال کردن ویژگی سفارش چاپ، به پایانه ی فروش » پیکربندی » پایانه ی فروش بروید و رابط PoS خود را انتخاب کنید.

زیر دسته بندی جعبه IOT / پروکسی سخت افزار، شما می توانید چاپ پرینتر را پیدا کنید.


چاپگر را اضافه کنید

در منوی پیکربندی شما گزینه چاپ است که در آن می توانید چاپگر را اضافه کنید.

یک سفارش آشپزخانه / کافی شاپ را چاپ کنید.

چاپگر را انتخاب کنید یا ایجاد کنید


سفارش در آشپزخانه / کافی شاپ را چاپ کنید.

در رابط کاربری PoS شما اکنون یک دکمه سفارش دارید.

هنگامی که شما آن را فشار دهید، آن را بر روی چاپگر آشپزخانه / کافی شاپ خود را چاپ کنید.