گزینه تقسیم صورتحساب را پیشنهاد کنید

ارائه یک صورتحساب آسان به مشتریان شما، یک تجربه مثبت برای آنها را جای می گذارد. به همین دلیل این ویژگی در خارج از جعبه در برنامه پایانه فروش سازمان یار موجود است. 

پیکربندی

برای فعال کردن ویژگی تقسیم صورتحساب، به پایانه فروش » پیکربندی » پایانه فروش بروید و رابط PoS خود را انتخاب کنید.

در قسمت «صورتحسابها و رسید»، گزینه «تقسیم صورت حساب» را خواهید یافت.

تقسیم یک صورتحساب

در رابط PoS خود، شما در حال حاضر یک دکمه تقسیم را دارید.

هنگامی که از آن استفاده می کنید، می توانید انتخاب کنید که چه نوع مهمانی باید داشته باشد، چه نوع پرداخت را پردازش کند و تکرار روند برای هر مهمان چگونه باشد.