مدیریت میزهای خود را پیکربندی کنید

هنگامی که پایانه فروش شما برای استفاده از کافی شاپ یا رستوران پیکربندی شده است، مدیریت میز در پایانه فروش را انتخاب کنید » پیکربندی » پایانه فروش .. 


طبقه را اضافه کنید 

هنگامی که شما مدیریت میز را انتخاب می کنید، می توانید طبقه موردنظر از رستوران یا کافی شاپ خود را اضافه کنید کافیست روی گزینه ی طبقه کلیک کنید. 

اضافه کردن میز

 از رابط PoS، شما طبقه خود را خواهید دید.

هنگامی که شما بر روی مداد کلیک می کنید، به حالت ویرایش وارد می شوید، که به شما امکان ایجاد میز، انتقال آنها، اصلاح آنها را می دهد.

در این مثال، من دو میز گرد برای میز شش و دو میز مربع برای میز چهار دارم، رنگ آنها را کد گذاری می شود تا آنها را آسان تر پیدا کنند، شما همچنین می توانید نام آنها را تغییر دهید، با نوار ابزار دستی شکل، اندازه، تعداد افرادی که آنها نگه داشته و همچنین کپی آنها را تغییر دهید.

بعد از این که طرح طبقه بندی شما تنظیم شد، می توانید حالت ویرایش را ببندید.


سفارشات میزهای خود را ثبت کنید

هنگامی که شما یک میز را انتخاب می کنید، برای ثبت نام سفارش و پرداخت، به رابط خود وارد می شوید.

شما می توانید با انتخاب دکمه طبقه به سرعت به طرح طبقه خود بروید و همچنین می توانید سفارش را به میز دیگری انتقال دهید.