تنظیم کنترل نقدی در پایانه ی فروش

کنترل نقدی به شما اجازه می دهد مقدار مبلغ صندوق هنگام باز و بسته شدن را بررسی کنید. بنابراین می توانید اطمینان حاصل کنید که هیچ خطایی ساخته نشده و هیچ پولی از دست نرفته است.


فعال کردن کنترل نقدینگی

برای فعال کردن قابلیت کنترل پول نقد، به پایانه ی فروش » پیکربندی » پایانه ی فروش بروید و رابط PoS خود را انتخاب کنید.

در گروه پرداخت‌ها، تنظیمات کنترل پول را پیدا خواهید کرد.

در این مثال، شما می‌توانید ببینید که من می‌خواهم در باز کردن و بسته شدن، ۲۷۵ هزار تومان پول داشته باشم. 

زمانی که روی بازکردن / بستن مقادیر کلیک کنید، قادر خواهید بود آن مقادیر را ایجاد کنید.

آغاز یک نشست

اکنون شما یک دکمه جدید هنگام باز کردن یک جلسه اضافه کرده اید، تنظیم تعادل باز کنید

به طور پیشفرض از مقادیری که قبلا اضافه کرده اید استفاده می کنید، اما همیشه می توانید آن را تغییر دهید.


بستن یک جلسه

وقتی میخواهید جلسه خود را ببندید، اکنون دکمه بستن تنظیم تعادل نیز وجود دارد.

پس از آن شما می توانید تعادل نظری، تراز پایانی واقعی (آنچه شما فقط شمارش کرده اید) و تفاوت بین این دو را ببینید.

اگر از گزینه برداشت پول برای انجام معاملات خود برای این جلسه (session) استفاده کنید، اکنون شما یک تفاوت صفر و یک تعادل پایانی را به عنوان تعادل اولیه خود خواهید داشت. صندوق شما برای جلسه بعدی آماده است.

مطمئنا صندوق شما در پایان روز با مقداری پول نقد باید بسته شود، شما می توانید پول نقد باقی مانده را از طریق "تنظیم مانده پایانی" ئول باقیمانده را مشخص کنید و مابقی پولی که از صندوق خارج می کنید را از طریق گزینه برداشت پول مشخص کنید.