تصاویر نشانه گر موس محصولات:

هنگامی که رو گزینه "محصول نشانه گر موس" کلیک کنید، یک فیلد جدید برای نمایش سایر تصاویر، در لیست صفحه ایجاد می شود.


 


ما در صفحه فروشگاه محصول، گزینه سفارشی سازی را برای فعال / غیرفعال کردن ویژگی "تصویر نشانه گر موس" اضافه کرده ایم.


 


اگر "تصویر نشاه گر موس" را برای محصول خود تنظیم کرده باشید، این تصویر نمایش داده می شود، در غیر این صورت اثر "نشانه گر موس" اعمال نخواهد شد.