محصولات هر صفحه:

ما ویژگی جدیدی را به نام "محصولات هر صفحه"، برای نشان دادن محصولات مورد نظر در هر صفحه و اولین المنت به صورت پیش فرض اضافه کرده ایم که در منوی کشویی وب سایت  قرار دارد.

وب سایت> پیکربندی> محصولات> محصولات هر صفحه 

دسته بندی صفحه و فروشگاه، در منوی کشویی وب سایت نمایش داده می شود.