افزایش هشدارها در سفارشات خرید

ویژگی هشدارها باعث می شود بتوانید بر اساس فروشنده یا محصول، در قسمت سفارشات خرید، هشدارها یا پیام های مسدودسازی را افزایش دهید.

به طور مثال، اگر اغلب اوقات با فروشنده ای به مشکل بر می خورید، ممکن است بخواهید هنگام خرید از آن فروشنده، هشداری را افزایش دهید. اگر بناست که خرید محصولی متوقف شود، می توانید در قسمت سفارش خرید پیام مسدود کننده را افزایش دهید.


پیکربندی

برای این کار به قسمت خرید » پیکربندی » تنظیمات رفته و ویژگی هشدارها را فعال کنید.

افزودن هشدار برای فروشنده

پس از فعال سازی این ویژگی، گزینه جدیدی در زیر برگه یادداشت های شخصی در قسمت فروشندگان خواهید دید. می توانید تصمیم بگیرید که میخواهید یک هشدار ساده بنویسید یا یک پیام مسدود کننده.

افزودن هشدار در مورد یک محصول

پس از فعال سازی این ویژگی، در زیر برگه خرید در صفحه محصولات گزینه جدیدی خواهید دید که می توانید در آن هشدار یا پیام مسدود کننده اضافه کنید. 

تلاش برای خرید با وجود هشدارها یا پیام های مسدود سازی

در صورتی که بخواهید از قسمت فروشنده یا محصولات، با وجود هشدار، سفارش خریدی را تأیید کنید، پیامی ظاهر خواهد شد. می توانید با کلیک روی دکمه "باشه" این پیام را نادیده بگیرید.

اما اگر این پیام، یک پیام مسدود کننده باشد، نمی توانید آن را نادیده بگیرید.