رسیدها و تحویلی های خود را زمان بندی کنید

برای مدیریت زمان بندی زنجیره تأمین خود، نیاز خواهید داشت تا از زمان انتظار اودوو استفاده کنید.

زمان های انتظار، زمان های پیش بینی شده ای هستند که برای دریافت، تحویل و یا تولید محصولات مورد نیاز می باشند.


پیکربندی زمان انتظار اودوو

زمان انتظار فروشنده

زمان انتظار فروشنده، مدت زمان لازم برای تحویل محصول شما از جانب فروشنده است.

برای پیکربندی زمان انتظار فروشنده، به صفحه محصول رفته و در زیر برگه خرید، یکبار روی فروشنده کلیک کنید تا بتوانید زمان انتظار تا تحویل را برای فروشنده و برای محصول تغییر دهید.

زمان انتظار مشتری

از طرفی دیگر، زمان انتظار مشتری، مدت زمان لازم برای تحویل محصول به مشتری شماست.

برای پیکربندی زمان انتظار مشتری، صفحه محصول را باز کرده و به زیر برگه موجودی بروید. سپس می توانید مدت لازم را اضافه کنید.

زمان انتظار تولید

زمان انتظار تولید، آن مدت زمانی است که برای تولید محصول مورد نیاز است.

برای پیکربندی زمان انتظار تولید، صفحه محصول را باز کرده و به زیر برگه موجودی بروید. سپس می توانید مدت لازم را اضافه کنید.

پیکربندی زمان انتظار امنیتی

اودوو همچنین به شما اجازه می دهد تا روزهای امنیتی را پیکربندی کنید تا بتوانید با تأخیرات احتمالی در زنجیره تأمین مقابله کرده و از عمل به تعهدات خود اطمینان حاصل نمایید.

راحت ترین روش این است که از هر کدام از ماژول ها به قسمت تنظیمات وارد شوید و در کادر جستجو، عبارت زمان انتظار را تایپ کنید. از آن جا، برای پیکربندی زمان انتظار امنیتی را برای هر یک از نیازهای خود تیک بزنید.

از سوی دیگر، می توانید از ماژول انبار و تولید وارد تنظیمات شده و این تنظیمات را اعمال کنید.

زمان های انتظار و امنیتی در موارد استفاده

به طور مثال، شما امروز یک خودرو می فروشید (اول اردیبهشت) که از طریق سفارش، خرید شده است و به مشتری خود قول می دهید که ظرف 20 روز آینده خودرو را تحویل دهید (20 اردیبهشت). پیکربندی محصول شما بدین طریق خواهد بود:

  • زمان انتظار امنیتی برای فروش: 1 روز

  • زمان انتظار امنیتی برای خرید: 1 روز

  • زمان انتظار فروشنده: 9 روز

در این موارد، تنظیم کننده زمان، رویدادهای زیر را بر اساس پیکربندی شما انجام می دهد:

  • 19 اردیبهشت: تاریخ تحویل زمان بندی شده (20 اردیبهشت – 1 روز برای زمان انتظار امنیتی برای فروش)

  • 18 اردیبهشت: تاریخ سررسید برنامه ریزی شده (19 اردیبهشت – 1 روز برای زمان انتظار امنیتی برای خرید)

  • 10 اردیبهشت: تاریخ سفارش = مهلت درخواست سفارش از فروشنده (19 اردیبهشت – 9 روز برای زمان انتظار فروشنده)