شروع به خرید محصولات بر اساس فروش ها (از تولید به مصرف) make to order

در صورتی که محصولات خود را انبار نمی کنید، ممکن است لازم باشد تا سفارشات خرید بر اساس هر فروشی که انجام می دهید آغاز کنید.

به لطف یکپارچگی کامل راه حل، اودوو به شما اجازه می دهد تا تنها در یک قدم به سهولت این کار را انجام دهید.


پیکربندی محصول

یک فرم محصول باز کنید و در زیر برگه موجودی، گزینه خرید و از تولید به مصرف را تیک بزنید.

همچنین خاطرتان باشد که در زیر برگه خرید یک فروشنده نیز تنظیم کنید.

نکته: برای این که این ویژگی عمل کند، بایستی ماژول های انبار، فروش، و خرید در اودوو نصب شده باشند.


ایجاد یک سفارش فروش با استفاده از خرید و MTO

برای محصول خود سفارش فروش جدیدی ایجاد کنید. پس از تأیید سفارش، یک سفارش تحویل با عنوان وضعیت در حال انتظار برای عملیات دیگر  ایجاد خواهد شد.

در ماژول خرید شما یک درخواست پیش فاکتور جدید ایجاد می شود. به لطف وجود فیلد سند منبع موجود در درخواست پیش فاکتور، می توانید ببینید که این پیش فاکتور برای کدام سفارش فروش ایجاد شده است.

پس از تأیید درخواست پیش فاکتور در قسمت سفارش خرید، با استفاده از دکمه مرسوله رسیدی ایجاد شده و  در دسترستان خواهد بود.

می توانید رسید محصولات خود را تأیید کنید. پس از اینکه به قسمت سفارش تحویل بازگشتید، خواهید دید که محصولات شما حاضر و آماده ارسال هستند.

نکته: تا زمانی که درخواست پیش فاکتور تأیید نشده است، اودوو به صورت خودکار به افزودن سطر برای سفارش خرید در زیر آن ادامه خواهد داد.

برای مطالعه

به لطف قانون سفارش مجدد، از خالی شدن انبار خود جلوگیری کنید