نحوه تنظیم جریان فروش/خرید شرکت چندگانه

معرفی

اودوو راه حلی شگفت انگیز برای رشد شرکت های کوچک است. با این حال می تواند حتی نیازهای شرکت های چند ملیتی را نیز برطرف کند. ویژگی بین شرکتی، به شما کمک می کند تا به خرید و فروش محصولات و خدمات بین شعبات مختلف گروه تولیدی خود بپردازید.

  1. سفارشات خرید می توانند با سفارشات فروش مرتبط شوند. اگر یکی از شرکت های گروه شما، سفارش خرید یا فروشی ایجاد کند، این سند به طور خودکار برای شرکت شما ایجاد می شود. تمام چیزی که شما باید انجام دهید بررسی صحت موارد و تأیید فروش است. می توانید تأییدیه سفارش های فروش و یا خرید خود را خودکار کنید.

  2. همچنین می توانید تنها فاکتورها و بازپرداخت ها را مدیریت کنید.


مدیریت قوانین بین شرکتی

به قسمت تنظیمات » تنظیمات عمومی وارد شوید. از آنجا گزینه چند شرکتی و سپس گزینه بین شرکت ها را انتخاب کنید.

گزینه های جدیدی نمایان خواهند شد.

در منوی کشویی، شرکتی را که می خواهید قوانین جدید به آن اضافه کنید، انتخاب نمایید.

در صورتی که روی گزینه تنظیمات سفارش خرید و سفارش فروش برای بین شرکت ها را انتخاب کنید، گزینه های بیشتری خواهید داشت.

پس از اتمام کارتان، روی دکمه اعمال کلیک کنید، سپس می توانید همین گام ها را برای شرکت های دیگر نیز تکرار کنید.

نکته: برای اینکه بتوانید قوانین بین شرکتی را مدیریت کنید، مطمئن شوید که کاربرتان حق مدیریت شرکت ها را دارد.