استفاده از قالب های پیش فاکتور

در صورتی که محصول یا خدمات مشابه را به فروش می رسانید، می توانید با ایجاد قالب های پیش فاکتور در زمان خود صرفه جویی کنید. با استفاده از قالب می توانید در آن واحد یک پیش فاکتور کامل را ارسال نمایید.

پیکربندی

برای عملکرد این ویژگی، به فروش » پیکربندی » تنظیمات رفته و قالب های پیش فاکتور را فعال کنید. 

قالب اولیه خود را طراحی کنید

می توانید منوی قالب ها را در قسمت پایین فروش » پیکربندی بیابید. 

سپس می توانید قالبی جدید ایجاد کرده یا قالب موجود را اصلاح کنید. پس از نامگذاری، می توانید محصولات و تعداد آنها و نیز تاریخ انقضای پیش فاکتور را تعیین کنید. 

همچنین در صورت فعال بودن گزینه در تنظیمات فروش می توانید میزان تخفیف را در هر قالب مشخص کنید. قیمت پایه را در قسمت پیکربندی محصول تنظیم کرده و با لیست قیمت مشتری تغییر دهید.


قالب خود را اصلاح کنید

می توانید رابط قالبی را که مشتری برای پذیرش یا پرداخت پیش فاکتور آن را به کار می برد اصلاح کنید. این کار به شما کمک می کند شرکت، خدمات و محصولات خود را تعریف کنید. با کلیک روی اصلاح قالب می توانید وارد صفحه ویرایشگر پیش فاکتور شوید.

این کار به شما این اجازه را می دهد تا به لطف درگ و دراپ بلوک های ساختنی محتوای توصیفی را اصلاح کنید. برای توصیف محصول خود، در قسمت مخصوص هر محصول بلوکی محتوایی اضافه کنید. 

نکته: توضیحی که برای هر محصول اضافه می کنید، در تمام قالب های پیش فاکتوری که محصول در آن موجود باشد استفاده خواهد شد.


از یک قالب پیش فاکتور استفاده نمایید

هنگام ایجاد یک قالب، می توانید الگو را انتخاب نمایید.

تمام محصولات موجود در آن قالب به پیش فاکتور شما اضافه می گردند.

نکته: می توانید قالب پیشنهادی را در تنظیمات فروش به عنوان پیش فرض انتخاب کنید.


پیش فاکتور را تأیید کنید

قالب ها همچنین می توانند با استفاده از امضای الکترونیکی یا پرداخت آنلاین فرآیند تأیید را برای مشتری تسهیل نمایند. می توانید این ویژگی را در خود قالب انتخاب کنید.

اکنون این تنظیمات به تمامی پیش فاکتورها اضافه خواهند شد.

البته هنوز می توانید آن را تغییر داده و برای هر پیش فاکتور اختصاصی کنید.