ارسال پیش فاکتور

هنگامی که یکی از سرنخ های شما شرایط تبدیل شدن به یک فرصت را پیدا کرد، به احتمال زیاد لازم است که یک پیش فاکتور برای او ارسال کنید.

شما می توانید این کار را به طور مستقیم در برنامه CRM نرم افزار Odoo انجام دهید.

ارسال پیش فاکتور در CRM

یک پیش فاکتور جدید ایجاد کنید

با کلیک بر روی هر فرصت یا سرنخ، شما یک دکمه پیش فاکتور جدید خواهید دید که آن را به یک منو جدید می رساند و به وسیله آن شما می توانید پیش فاکتور خود را مدیریت کنید.

ایجاد پیش فاکتور جدید در CRM

 شما تمام پیش فاکتورهای ارسال شده مربوط به یک فرصت خاص خود را در زیر منوی «پیش فاکتور» در همان صفحه می توانید پیدا کنید.

مشاهده تمام پیش فاکتور های مربوط به یک فرصت خاص در crm

علامت گذاری به عنوان برده / باخته

اکنون جهت ادامه حرکت در فرآیند فروش، لازم خواهد است فرصت هایی که در آنها برنده یا بازنده شده اید را مشخص نمایید. 

اگر مشخص کردید که برنده شده اید، آنها را در ستون «برده» در قسمت نمایش وظایف به نمایش بگذارید، و اگر به هر ترتیبی مشخص شد که بازنده شدید، آنها را به قسمت بایگانی (آرشیو) منتقل کنید.