ارسال پیش فاکتور

هنگامی که یکی از سرنخ های شما شرایط تبدیل شدن به یک فرصت را پیدا کرد، به احتمال زیاد لازم است که یک پیش فاکتور برای او ارسال کنید.

شما می توانید این کار را به طور مستقیم در برنامه CRM نرم افزار Odoo انجام دهید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ

یک پیش فاکتور جدید ایجاد کنید

با کلیک بر روی هر فرصت یا سرنخ، شما یک دکمه پیش فاکتور جدید خواهید دید که آن را به یک منو جدید می رساند و به وسیله آن شما می توانید پیش فاکتور خود را مدیریت کنید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ

 شما تمام پیش فاکتورهای ارسال شده مربوط به یک فرصت خاص خود را در زیر منوی «پیش فاکتور» در همان صفحه می توانید پیدا کنید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ

علامت گذاری به عنوان برده / باخته

اکنون جهت ادامه حرکت در فرآیند فروش، لازم خواهد است فرصت هایی که در آنها برنده یا بازنده شده اید را مشخص نمایید. 

اگر مشخص کردید که برنده شده اید، آنها را در ستون «برده» در قسمت نمایش وظایف به نمایش بگذارید، و اگر به هر ترتیبی مشخص شد که بازنده شدید، آنها را به قسمت بایگانی (آرشیو) منتقل کنید.