پس از تایید سفارش، می توانید آن را قفل کنید و مانع از ویرایش بیشتر شود.


پیکربندی

برای اجرای این ویژگی، به  ماژول خرید> پیکربندی> تنظیمات> تب سفارش ها  بروید و گزینه "مسدود کردن سفارش های تایید شده" را فعال نمایید، سپس برای اعمال تغییرات، بر روی دکمه "ذخیره"  کلیک کنید:


قفل کردن سفارش های تایید شده

هنگامی که یک سفارش خرید ایجاد و تایید می کنید، در بالای صفحه یک دکمه "قفل کردن" ظاهر می شود. با استفاده از آن دکمه می توانید سفارش را قفل کنید و مانع از ویرایش بیشتر آن شوید:

 

نکته: در صورت نیاز به ایجاد تغییرات اضافی در سفارش خرید، می توانید قفل سند را با کلیک بر روی دکمه "باز کردن قفل" باز کنید.