به محض باز کردن داشبورد حسابداری ، می‌توانید دفتر روزنامه‌های ایجاد شده را مشاهده کنید. همچنین می‌توانید میانبرهای ایجاد  "فاکتور جدید"  و  "صورت حساب جدید" ، گزینه‌های  "آپلود فاکتورها"  و  "آپلود صورت حساب‌ها"، "پیکربندی"  مغایرت‌گیری بانکی و موارد دیگر را مشاهده کنید.با کلیک بر روی "سه نقطه‌ای"  که در گوشه سمت چپ همه‌ی دفتر روزنامه‌ها قرار دارد، می‌توانید به گزینه‌های دیگر دسترسی پیدا کنید.به عنوان مثال، در دفتر روزنامه فاکتورهای مشتری، در پنجره باز شده، می‌توانید "فاکتور" و "برگ بستانکار" را مشاهده نمایید. همچنین می‌توانید فاکتور و برگ بستانکار جدید ایجاد کنید.

کاربر می‌تواند فورا یک فاکتور ایجاد کند و آن‌ها را با چند کلیک ساده ارسال کند.یک فاکتور پیش نویس جدید ایجاد کنید و سپس برای ارسال آن به مشتری، بر روی دکمه  "ارسال"  کلیک کنید:

گزارش‌ها

از طریق ماژول حسابداری> گزارش> مدیریت> فاکتورها ، گزارش‌های مختلفی مانند گزارش پیگیری ، تحلیل فاکتور، مانده دریافتنی و غیره دریافت کنید.فیلترها و علاقه‌مندی‌ها

همچنین برای پیکربندی نمای داشبورد (نمای کلی)، می‌توانید از گزینه‌های "فیلترها" و "علاقه مندی‌ها" استفاده کنید.