Document topics

به محض باز کردن داشبورد حسابداری، می توانید دفتر روزنامه های ایجاد شده را مشاهده کنید. همچنین می توانید میانبرهای ایجاد "فاکتور جدید" و "صورت حساب جدید"، گزینه های "آپلود فاکتورها" و "آپلود صورت حساب ها"، "پیکربندی" مغایرت گیری بانکی و موارد دیگر را مشاهده کنید.با کلیک بر روی "سه نقطه ای" در گوشه سمت چپ همه ی دفتر روزنامه قرار دارد، می توانید به گزینه های دیگر دسترسی پیدا کنید.به عنوان مثال، در دفتر روزنامه فاکتورهای مشتری، در پنجره باز شده، می توانید "فاکتور" و "برگ بستانکار" را مشاهده نمایید. همچنین می توانید فاکتور و برگ بستانکار جدید ایجاد کنید.


کاربر می تواند فورا یک فاکتور ایجاد کند و آنها را با چند کلیک ساده ارسال کند.یک فاکتور پیش نویس جدید ایجاد کنید و سپس برای ارسال آن به مشتری، بر روی دکمه  "ارسال"  کلیک کنید:
گزارش ها

از طریق ماژول حسابداری> گزارش> مدیریت> فاکتورها، گزارش های مختلفی مانند گزارش پیگیری ، تحلیل فاکتور، مانده دریافتنی و غیره دریافت کنید.فیلترها و علاقه مندی ها

همچنین برای پیکربندی نمای داشبورد (نمای کلی)، می توانید از گزینه های "فیلترها" و "علاقه مندی ها" استفاده کنید.