تخصیص خودکار سرنخ‌ها به اعضای تیم

در گروه‌های تجاری، نمایندگان فروش مختلفی مشغول به کار هستند، با افزایش تعداد سرنخ‌ها، شما باید تعدادی از افراد را انتخاب کنید تا این سرنخ‌ها را دنبال کنند و به نتیجه برسانند. این مسئله از طرف مدیر تیم شروع می‌شود تا وقتی گروه توسعه می‌یابد، سرنخ‌هایی را به آن‌ها اختصاص دهد. اودوو با تخصیص خودکار سرنخ‌ها، به راحتی کار و صرفه‌جویی زمان مدیر تیم کمک می‌کند.

مرحله صلاحیت قبل از ایجاد فرصت

فعالیت پیش‌فرض فروش، با مراحل فرصت‌ها سروکار دارد، اگر قبل از ایجاد یک فرصت و یا مشتری نیاز به مرحله صلاحیت است، از سرنخ‌ها استفاده کنید. بعد از صلاحیت، سرنخ می‌تواند به فرصت و یا مشتری جدید تبدیل شود.

ماژول CRM > پیکربندی> تنظیمات> تب CRM > فعالسازی گزینه "سرنخ‌ها"
ماژول CRM > پیکربندی> تنظیمات> تب CRM > فعالسازی گزینه "افزایش سرنخ"
ماژول CRM > پیکربندی> تنظیمات> تب CRM > فعالسازی گزینه "تولید سرنخ"


تولید سرنخ

سرنخ‌های جدید را بر اساس کشور، صنعت، اندازه و غیره ایجاد کنید.


افزونه اوت لوک CRM

ویژگی جدید اودوو به کاربر این امکان را می‌دهد که میلیون‌های دریافتی در صندوق ورودی کاربر را به سرنخ‌های داخلی برای مرجع تبدیل کند. بعلاوه، این‌ها می‌توانند در صورت بررسی و رسیدگی دقیق، به فرصت تبدیل شوند.

امتیازدهی سرنخ

این گزینه به منظور احتمال آماری برای نهایی شدن و به مرحله موفقیت رسیدن یک سرنخ استفاده می‌شود.

امتیازدهی سرنخ  

عملیات بر روی سرنخ‌ها

پلت فرم اودوو به کاربر اجازه می‌دهد تا علاوه بر برنامه‌ریزی فعالیت‌ها، بر روی سرنخ‌های موجود کار کنید. این گزینه‌ها را می‎‌توان در زیر توضیحات هر سرنخ مشاهده کرد و با توجه به نیاز کاربران و عملکرد شرکت قابل انجام است.

عملیات بر روی سرنخ ها  

یادداشت شخصی

شما می‌توانید اطلاعات ورود به سیستم و همچنین عملیات انجام شده را در یادداشت‌های شخصی توصیف کنید.

پیوست ها

پیوست‌های مختلف به صورت اسناد، فایل ویدئویی و موارد دیگر را می‌توان در سرنخ‌های مربوطه پیوست کرد که حاوی همان اطلاعات هستند.

ارسال پیامک

همچنین کاربر می‌تواند طریق محیط سرنخ‌ها و فرصت‌ها پیامک ارسال کند.


افزایش سرنخ

سرنخ‌ها را به طور خودکار بر مبنای آدرس ایمیل افزایش و تقویت می‌کند.

افزایش سرنخ