Document topics

مدیریت چندین تیم فروش

در نرم افزار ای آر پی اودوو، شما می توانید چندین تیم فروش مانند دپارتمان ها یا کانال ها را با فرآیندهای فروش خاص مدیریت کنید. برای انجام این کار، ما از مفهوم  کانال فروش  استفاده می کنیم.

می توانید عملیات های تجاری یا فعالیتهای فروش آنها را در تیم های فروش متعدد، وابسته به محصول، خدمات یا منطقه، گسترش دهید، همچنین انگیزه ایجاد گروه های فروش مختلف، می تواند به همین ترتیب تنظیم مراحل مختلف فروش باشد.

برای ایجاد یک کانال فروش جدید، به ماژول CRM> پیکربندی> تیم های فروش بروید. در اینجا شما می توانید یک نام مستعار ایمیل تنظیم کنید. هر پیامی که به آن آدرس ایمیل ارسال می شود یک سرنخ/ فرصت ایجاد می کند.


 

 

افزودن اعضا به کانال فروش

شما می توانید اعضا را به هر تیم اضافه کنید؛ به این ترتیب اعضای آن تیم مراحل تیم فروش را هنگام باز کردن آن مشاهده خواهد کرد. هر سرنخ/ فرصت اختصاص داده شده به اعضا، به تیم فروش پیوند دارد. بنابراین شما فقط می توانید یک عضو از یک تیم باشید. این باعث می شود که روند بازنگری مدیر تیم ساده شود.


اگر بر روی دکمه "افزودن" کلیک کنید، یک ویزارد مانند تصویر زیر ظاهر خواهد شد:اکنون، اگر این کانال خاص را در نوار جست و جو فیلتر کنید، تمام فرصت های آن را پیدا خواهید کرد.