مدیریت  دارایی،  فرآیند سیستماتیک آغاز عملیات، نگهداری، ارتقا، و مرتب کردن هزینه های موثر دارایی است. اودوو  "مدیریت دارایی ها"  را پشتیبانی می کند. این کمک می کند تا دارایی های ثابت مانند زمین، ماشین آلات و غیره را رهگیری کنید. همچنین می توانید داده های استهلاک را به طور خودکار محاسبه کنید.

پیکربندی

برای پیکربندی دارایی ها، به  ماژول  حسابداری> پیکربندی> مدیریت> انواع دارایی ها بروید:
برای ایجاد دارایی جدید، بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید:در فرم ایجاد، می توانید نوع دارایی، نام شرکت، دفتر روزنامه، حساب دارایی، داده های استهلاک، حساب هزینه، حساب تحلیلی .. را مشخص کنید.

  • حساب دارایی: حساب مورد استفاده برای ثبت خرید دارایی با قیمت اصلی.

  • داده های استهلاک: حساب مورد استفاده در داده های استهلاک برای کاهش ارزش دارایی.

  • حساب هزینه: حساب مورد استفاده در داده های دوره ای برای ثبت بخشی از دارایی به عنوان هزینه.

براساس روش های محاسبه مبلغ سطرهای استهلاک شما دو روش دارید:

  • خطی: محاسبه بر اساس: ارزش ناخالص / تعداد استهلاک

  • کاهشی: محاسبه بر اساس: ارزش باقی مانده * ضریب کاهشی

  • به تناسب: نشان می دهد که اولین داده استهلاک برای این دارایی به جای اول ژانویه/ تاریخ شروع سال مالی باید از تاریخ خرید انجام شود.

 


پس از وارد کردن تمام جزئیات، برای اعمال تغییرات، بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید.

اکنون می توانید از طریق رفتن به ماژول حسابداری> حسابداری> مدیریت> دارایی ها ، دارایی های جدیدی ایجاد کنید.با کلیک بر روی دکمه "ایجاد" ، به صفحه فرم ایجاد مانند تصویر زیر هدایت خواهید شد:
پس از افزودن تمام پارامترها در فرم ایجاد دارایی، بر روی دکمه "محاسبه استهلاک" کلیک کنید. (برای مشاهده استهلاک های محاسبه شده حتما باید "مقدار ارزش ناخالص" را وارد کنید.)

اکنون می توانید استهلاک محاسبه شده درتب "صفحه استهلاک" مشاهده کنید.سپس بر روی دکمه "تایید" کلیک کنید:از طریق تأیید دارایی، می توانید دارایی را با کلیک بر روی دکمه "فروش یا واگذاری"،  فروش یا واگذاری کنید.با کلیک بر روی  "آیتم ها" ، به پنجره جدیدی هدایت می شوید، جایی که می توانید داده های دفتر روزنامه ایجاد شده برای دارایی را مشاهده کنید.